Diverse afscherm mogelijkheden;

 

BvL Tractieschijf en afleidwiel BvL Afleidwiel en snelheidsbegrenzer

 

 

BvL oude GEVAARLIJKE situatie BvL Nieuwe situatie

volledige afscherming tractieschijf zodat beklemming uitgesloten is.